obrázek

Aktuality

Na této stránce přinášíme novinky ze světa ochrany zdraví a životního prostředí.

 

Mrtvé dřevo - živý tok aneb proč ho nevnímat pouze jako odpad

07.10.2019Stromová torza, pahýly, vývraty, rozpadající se části porostů v nepřístupných lokalitách apod. Všechny tyto elementy můžeme nazývat mrtvým dřevem. Na základě četných odborných publikací, které na toto téma v posledních letech vznikly jak v tuzemsku, tak v zahraničí, je zřejmé, že odumírající dřevní hmota je naprosto zásadní pro lesní biodiverzitu, zatímco udržení druhové rozmanitosti v takzvaně „čistém“ lese je jen těžko možné.

celý článek

Čeho si lze všimnout při cestách do práce na kole

17.05.2017A je tu květen a tedy období, kdy mnoho lidem zpříjemňuje cesty do práce jízdní kolo.

celý článek

Objevte možnosti marketingového využití krajiny

04.01.2017Přijďte na konferenci a objevte úplně nový rozměr reklamy. Ukážeme vám, že v přírodě rostou originální reklamní plochy jako houby po dešti. A že vaše jméno mohou nést aleje, potoky i remízky. Dozvíte se, jak pomoci krajině a spojit svou společnost s místy, kde se lidé cítí dobře.

celý článek

V Česku se ztrácí zemědělská půda. Ročně za tři miliardy korun

25.08.2015Přestože dostupné analýzy už řadu let ukazují, že v naší zemi je zhruba polovina veškeré zemědělské půdy (podle některých údajů i více) ohrožena vodní a větrnou erozí, politici ani podnikatelé se zatím nemají k tomu, aby se pokusili tento nevyhovující stav řešit.

celý článek

Ovlivňovalo pivo české zemědělství už v době bronzové a železné?

25.08.2015Z archeologických nálezů máme poměrně přesnou představu o tom, kde naši předci hospodařili. Víme také, že zhruba v době bronzové a na počátku železného věku začalo obyvatelstvo osidlovat i klimaticky méně vhodná území a poprvé tak opouštělo...

celý článek