Od zátěže k rozvoji

Brownfields, staré nevyužívané objekty či plochy, nezřídka s ekologickou zátěží. Jejich využití bývá problematické, ale zároveň se v nich skrývá velký potenciál.

Nový život starému

Revitalizace brownfields vyžaduje komplexní přístup. Je třeba identifikovat a analyzovat ekologickou zátěž a provést sanaci kontaminované plochy. Vdechnutí nového života brownfield může představovat značné náklady, nicméně z dlouhodobého hlediska se jde o velmi efektivní proces, který zvyšuje atraktivitu lokality a přispívá k dobrému jménu investora.


Získejte kompletní audit


Náš audit využitelnosti brownfield poslouží městským samosprávám i jako pobídka investorům, kteří mohou mít z podobných objektů obavu. Zmapujeme rizika i staré ekologické zátěže, odebereme vzorky, předáme je k analýze certifikovaným laboratořím a vyčíslíme, za kolik je možné nemovitost revitalizovat.

Konkrétní záměry s vámi budeme rádi konzultovat.