Čeho si lze všimnout při cestách do práce na kole

 

Na kole se na svých cestách často setkáváme s různými překážkami a to jak s přírodními, tak i těmi umělými. Může to být třeba frekventovaná silnice, dálnice či chybějící polní cesta. Některé s obtížemi překonáme, někde jsme odkázání na lávku či podjezd. Tak jako lidé, jsou na prostupnosti krajinou závislá i zvířata. Samozřejmě největší bariérou jsou dálnice a chybějící ekodukty. Neméně velký problém je ale i komunisty unifikovaná česká krajina. V té zůstaly izolované ostrůvky chráněných území, kterým často chybí propojení.
Krajině chybí pestrost a místa, kde by zvířata překonaly nekonečné lány řepky a obilí. Nadto naše krajina neplní jiné než produkční funkce. Bez remízků, mezí a rozptýlené zeleně nás nedokáže dostatečně ochránit před povodněmi či suchem. Voda po nemocné krajině rychle steče do řek. A následky extrémního počasí všichni známe.


I vaše firma však může přispět ke změně. A ještě si tím zajistit trvalou reklamu či teambuilding zaměstnanců.

 

1) Objednejte si Biokoridor


Dle lokality podnikání Vaší firmy připravíme návrh vhodných lokalit. Vyřešíme pozemky, vytvoříme projekt a zajistíme jeho realizaci včetně tvorby reklamního materiálu pro nevšední prezentaci firmy.

 

2) Účastněte se Greenbuldingu


Do environmentální problematiky mají dnes díky programům pro školy děti často hlubší vhled než jejich rodiče. Nechte své zaměstnance nahlédnout do pestrého světa přírody a ochrany životního prostředí, který nabízí daleko víc než jen různobarevné kontejnery a mosty přes dálnice, na něž je u nás ekologie mnohdy redukována. Biodiverzita, ekosystémové vztahy, aktivní účast na moderních metodách managementu přírody a především holistický pohled na téma formou interaktivních her pomohou roztočit mozky a tělo účastníků jiným než zažitým rutinním způsobem.