Víme, jak na dotace

Získejte dotaci z Evropských strukturálních fondů, Státního fondu životního prostředí, Státního zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova a dalších dotačních programů.

Nejprve spolu projdeme aktuální dotační výzvy a porovnáme je s vaším záměrem. Naše projektová specialistka se potom postará o přípravu a zpracování celého projektu. Zaručíme se za formální správnost žádosti, formulujeme odbornou část projektu a zkonzultujeme záměr s poskytovatelem podpory. Vytvoříme kompletní žádost včetně nezbytných příloh, tak abyste byli v získání podpory úspěšní.