Poskytujeme profesionální poradenství, projektovou přípravu i samotnou realizaci v oblasti ochrany biodiverzity, jež je stále vyhledávanějším i v rámci ESG (environmental social and governance). Umíme realizace v intravilánu obcí, ale i ve volné krajině, ať už jde o realizaci tůní pro obojživelníky a vodní hmyz, revitalizace a renaturace v minulosti poškozeného území, výsadby remízů a alejí, mozaikovitou seč pro podporu motýlů a dalšího hmyzu, zadržení vody v krajině pro adaptaci území na změnu klimatu.
Vaše firma může tímto napomoci přírodě lépe se adaptovat na změnu klimatu a posilovat druhovou pestrost. Pomůžete zpřístupnit cenná či jinak přírodně zajímavá místa a formou různých infopanelů získáte možnost se prezentovat a oslovit tak širokou veřejnost a získat potenciální zákazníky.