Tvořte s námi krajinu, a zanechte v ní odkaz pro budoucí generace v rámci ESG

Nekonečné lány polí nebo cesty lemované stromy, zurčící potoky a remízky, ve kterých koncertují ptáci? Je jasné, kde je lidem, ale i zvířatům lépe. Proto stojí za to vracet krajině pestrost. Tím spíš, že to nestojí moc. Stačí pár chytrých a nijak drahých zásahů, aby se svět kolem vás proměnil.

Přidejte krajině na kráse

Rozmanitá může být krajina díky potoku, remízku, aleji nebo tůňce, kterou se rozhodnete financovat. My Vám budeme k ruce. Navrhneme pro Vás celý projekt a vyřešíme i realizaci. Na Vás bude jen mít radost.

Co za to

 • Ať už zvolíte remízek, potok nebo polní cestu, ponese Vaše jméno. Nebo jméno Vaší firmy.
 • Lidé si Vás spojí s místem, kde je jim dobře.
 • Život přírodního díla, které se v krajině díky Vám objeví, je skvělý materiál pro sociální sítě.
 • Ekologicky zodpovědné společnosti a lidé mají v očích veřejnosti vyšší společenský kredit.
 • Může Vás hřát pocit, že nabídnete domov i možnost přesunu mnoha druhům.

     

Posudky dřevin i biologický průzkum

Pomůžeme Vám s odborným vyhodnocením stavu krajinných prvků i celých oblastí. Ať už posudek potřebujete pro žádost o dotaci, další rozvoj dané lokality nebo jiné účely.

Dendrologický průzkum

Zhodnotíme pro Vás dřeviny v místech, která určíte a podle účelu vypracujeme potřebnou zprávu.

Části průzkumu

1) Zajištění podkladů – rešerše, geodetické zaměření, katastrální mapa
2 Terénní průzkum – inventarizace a dendrometrie dřevin
3) Zpracování inventarizace dřevin – textové, tabulkové a grafické výstupy

Zajistíme pro vás

 • Dendrologický průzkum
 • Ocenění dřevin dle metodiky AOPK
 • Zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin
 • Návrh náhradních výsadeb (sadových úprav)
 • Dotační servis (podání žádosti o dotaci včetně potřebných dokumentů)

    

Biologické hodnocení

Toto hodnocení je třeba zpracovat v případě, že by zamýšlený projekt mohl ohrozit zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Jeho součástí je

 • Popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny
 • Charakteristika zamýšleného zásahu
 • Předpokládané přímé a nepřímé vlivy na rostliny a živočichy
 • Možnosti rizik, popis opatření navržených k prevenci
 • Návrh vyloučení či kompenzaci negativních vlivů záměru
 • Shrnutí a závěr