Funkční obec

Na území mnoha obcí se najde prostor, kterému chybí smysluplné využití. Právě tato místa jsou vhodná pro intravilánovou revitalizaci. Nevelkými zásahy mohou vzniknout zóny pro aktivní pohyb i odpočinek obyvatel a zároveň habitaty mnoha živočišných a rostlinných druhů.

Vznikat tak mohou:

  • zídky pro plazy
  • tůně pro obojživelníky
  • keře pro ptactvo
  • ale i parky s lavičkami
  • venkovní posilovny
  • bike parky pro děti a mládež
  • místa pro piknik

Nejde tedy primárně o parkové a zahradní úpravy, ale o celkové posílení vazeb mezi intravilánem a okolní krajinou, který nabízí i edukativní a osvětový rozměr. Nechte se inspirovat naším projektem Biokoridor.cz podívejte se, co Vás to může stát.

Rádi Vám projekt vyladíme. Konzultujte s námi i možné dotační výzvy.