V Česku se ztrácí zemědělská půda. Ročně za tři miliardy korun

Přestože dostupné analýzy už řadu let ukazují, že v naší zemi je zhruba polovina veškeré zemědělské půdy (podle některých údajů i více) ohrožena vodní a větrnou erozí, politici ani podnikatelé se zatím nemají k tomu, aby se pokusili tento nevyhovující stav řešit.

http://hlidacipes.org/v-cesku-se-ztraci-zemedelska-puda-rocne-za-tri-miliardy-korun/