Zachraňte půdu

V rámci EU se Česko spolu se Slovenskem honosí smutným prvenstvím. Největšími lány polí v celé Evropě s plochou až desetinásobně větší, než je tomu v jiných státech. Tento stav má hned několik negativ.

  • Půda přichází vlivem větrné a vodní eroze o kvalitu, tedy ekonomickou hodnotu
  • Lidé žijící v okolí jsou obtěžováni prachem
  • Krajinu mnohdy tvoří biologická poušť, ve které přežívá jen pár druhů zemědělských plodin

Protierozní opatření

Chránit půdu lze výsadbou vhodných dřevin na místech bývalých remízků. Stromy a keře zabraňují erozi a navíc představují důležité habitaty pro mnoho dříve početných druhů. Přidáním zeleně do krajiny navíc výrazně vzroste její pestrost a tím estetická hodnota.

Na tento typ projektů lze žádat dotace a hodí se i do CSR firem. Podívejte se, proč tvořit biokoridory.

Navracejte s námi krajině sebevědomí!