Praha cyklistická včera a dnes

Pro Magistrát hlavního města Prahy jsme připravili zajištění výstavy stánku na veletrh For Bikes. Formát výstavy reflektorval dvě století vývoje cyklistiky v Praze a zároveň proměnu samotného města.