Zodpovědná firma

Zodpovědný přístup k přírodě i lidem vždy znamená kladné body. Ale společenská odpovědnost firem (CSR) není jen o firemní filantropii nebo zlepšení PR. Provoz společnosti s ohledem na ekologická a sociální hlediska je dlouhodobou investicí do rozvoje firmy a přináší řadu výhod, jako jsou třeba:

  • solidnější ekonomický růst
  • vyšší transparentnost
  • vyšší loajalitu a produktivitu zaměstnanců
  • snížení nákladů na risk management
  • zlepšení vztahů s okolím
  • finanční úspory spojené s ekologickou praxí

 

CSR strategie pro vaši firmu

Vhodnou CSR strategii vám pomůžeme nastavit. Vybrat si pro ni můžete z mnoha projektů z oblasti ekologie i společenských aktivit. Třeba Iniciativu Biokoridor.cz, vzdělávání zaměstnanců, nadstandardní environmentální audity, greenbuilding a další.