Bez nazvu.png
Získejte reklamu v krajině na 100 letvíce

Stromová torza, pahýly, vývraty, rozpadající se části porostů v nepřístupných lokalitách apod. Všechny tyto elementy můžeme nazývat mrtvým dřevem. Na základě četných odborných publikací, které na toto téma v posledních letech vznikly jak v tuzemsku, tak v zahraničí, je zřejmé, že odumírající dřevní hmota je naprosto zásadní pro lesní biodiverzitu, zatímco udržení druhové rozmanitosti v takzvaně „čistém“ lese je jen těžko možné.
více »