Možnosti zapojení do Biokoridor.cz aneb reklama v krajině na 100 let

 

Pracujeme na třech kvalitativních úrovních:

  • biologický ostrůvek

Pomozte vzniku tůňe, meze, či menšího remízku. I drobné zásahy ve prospěch funkční krajiny Vám zlepší jméno, pomůžou biodiverzitě a zpestří mnohdy fádní území.

  •  lokální biocentrum 

Založte alej či remízek!  Posílíte konektivitu krajiny a Váš otisk zůstane v území staletí. Co dříve sázeli šlechtici, mají dnes v rukou podnikatelé a obce.

  • páteřní biokoridor

Zrevitalizujte potok včetně břehové vegetace, vytvořte soustavu remízků, zkrátka si vybudujte zelený pomník bez použití tun betonu.

 

Kde budujeme biokoridor

V kraji kde žijete, podnikáte, či k němu máte z vztah z jiného důvodu. Ocení Vás za to sousedé, se kterými sdílíte okolí a bezpochyby zanecháte dojem i na obchodní partnery. Pokud je navíc prvek doplněn o např. altánek, představuje ideální místo, kde vést za pěkných dní jednání, která nevyžadují formální prostředí.

Jak budujeme biokoridor

Snažíme se s Vámi nalézt a kompenzovat činnosti, kterými Vaše společnost nejvíce ovlivňuje životní prostředí. Je to hluk? Navrhneme k výsadbě na vhodné místo takové dřeviny, které jej nejvíce pohlcují. Je to spotřeba vody? Vrátíme přírodní funkce a krásu potoku o podobném průtoku. Jsou to emise z dopravy? Vysázíme stromy, které vážou skleníkové plyny a snižují prašnost. Je to něco jiného? Pojďme spolu hledat šetrná a měkká řešení namísto drahého krizového marketingu.

Nezapomínejte na své zaměstnance

Kromě komunikace navenek je určitě vhodné vysvětlovat Vaše počiny i dovnitř. Zvlášť dnes, kdy je nouze o kvalitní pracovníky. Podobné aktivity totiž mohou zaměstnanci pochopit dvěma způsoby: "Nám nepřidají a místo toho sází stromy za statisíce" ; anebo "Jsem hrdý, že pracuji v takové firmě, která se stará o svoje okolí".

Abychom docílili druhého scénáře, je možné zaměstnance do realizace zapojit. Umožní-li to charakter projektu, pak s nimi i záměr konzultovat. Zvláště, pokud jich bydlí většina v bezprostředním okolí - oni budou ti, kteří budou tázáni Vašimi sousedy, co se chystá.

Práce samotná se dá pojmout i jako malý teambuilding. Třeba takové sázení stromů jistě zpestří každodenní shon v zaměstnání. Navíc je to přesně ten typ atraktivní práce, kde jsou rovnou vidět výsledky.

 

Vybudujte s námi Biokoridor!